Skip to main content
Version: 28.x

Funcții pentru dubluri

Mock functions are also known as "spies", because they let you spy on the behavior of a function that is called indirectly by some other code, rather than only testing the output. Puteți crea o funcţie mock cu jest.fn(). În cazul în care nu este specificată o implementare, funcţia mock va returna undefined când este apelată.

info

The TypeScript examples from this page will only work as documented if you explicitly import Jest APIs:

import {expect, jest, test} from '@jest/globals';

Metode


Reference

mockFn.getMockName()

Returns the mock name string set by calling .mockName().

mockFn.mock.calls

An array containing the call arguments of all calls that have been made to this mock function. Each item in the array is an array of arguments that were passed during the call.

For example: A mock function f that has been called twice, with the arguments f('arg1', 'arg2'), and then with the arguments f('arg3', 'arg4'), would have a mock.calls array that looks like this:

[
['arg1', 'arg2'],
['arg3', 'arg4'],
];

mockFn.mock.results

An array containing the results of all calls that have been made to this mock function. Each entry in this array is an object containing a type property, and a value property. type will be one of the following:

  • 'return' - Indicates that the call completed by returning normally.
  • 'throw' - Indicates that the call completed by throwing a value.
  • 'incomplete' - Indicates that the call has not yet completed. This occurs if you test the result from within the mock function itself, or from within a function that was called by the mock.

The value property contains the value that was thrown or returned. value is undefined when type === 'incomplete'.

For example: A mock function f that has been called three times, returning 'result1', throwing an error, and then returning 'result2', would have a mock.results array that looks like this:

[
{
type: 'return',
value: 'result1',
},
{
type: 'throw',
value: {
/* Error instance */
},
},
{
type: 'return',
value: 'result2',
},
];

mockFn.mock.instances

De exemplu: O funcţie mock, care a fost instanţiată de două ori ar avea array-ul mock.instances următor:

Resetează toate informaţiile stocate în array-urile mockFn.mock.calls şi mockFn.mock.instances.

const mockFn = jest.fn();

const a = new mockFn();
const b = new mockFn();

mockFn.mock.instances[0] === a; // true
mockFn.mock.instances[1] === b; // true

mockFn.mock.contexts

An array that contains the contexts for all calls of the mock function.

A context is the this value that a function receives when called. The context can be set using Function.prototype.bind, Function.prototype.call or Function.prototype.apply.

De exemplu:

const mockFn = jest.fn();

const boundMockFn = mockFn.bind(thisContext0);
boundMockFn('a', 'b');
mockFn.call(thisContext1, 'a', 'b');
mockFn.apply(thisContext2, ['a', 'b']);

mockFn.mock.contexts[0] === thisContext0; // true
mockFn.mock.contexts[1] === thisContext1; // true
mockFn.mock.contexts[2] === thisContext2; // true

mockFn.mock.lastCall

An array containing the call arguments of the last call that was made to this mock function. If the function was not called, it will return undefined.

For example: A mock function f that has been called twice, with the arguments f('arg1', 'arg2'), and then with the arguments f('arg3', 'arg4'), would have a mock.lastCall array that looks like this:

['arg3', 'arg4'];

mockFn.mockClear()

Clears all information stored in the mockFn.mock.calls, mockFn.mock.instances, mockFn.mock.contexts and mockFn.mock.results arrays. Often this is useful when you want to clean up a mocks usage data between two assertions.

Beware that mockFn.mockClear() will replace mockFn.mock, not just reset the values of its properties! You should, therefore, avoid assigning mockFn.mock to other variables, temporary or not, to make sure you don't access stale data.

The clearMocks configuration option is available to clear mocks automatically before each tests.

mockFn.mockReset()

Does everything that mockFn.mockClear() does, and also removes any mocked return values or implementations.

This is useful when you want to completely reset a mock back to its initial state. (Note that resetting a spy will result in a function with no return value).

The resetMocks configuration option is available to reset mocks automatically before each test.

mockFn.mockRestore()

Does everything that mockFn.mockReset() does, and also restores the original (non-mocked) implementation.

Acest lucru este util atunci când vreți să dublați funcţii în anumite cazuri de testare şi să restabiliți implementarea originală în altele.

Beware that mockFn.mockRestore() only works when the mock was created with jest.spyOn(). Așadar trebuie să faceți voi curățarea atunci când folosiți jest.fn().

The restoreMocks configuration option is available to restore mocks automatically before each test.

mockFn.mockImplementation(fn)

Acceptă o funcţie care va fi folosită ca implementare a mock-ului. Mock în sine va înregistra în continuare toate apelurile și instanțierile – singura diferenţă este că implementarea va fi executată și ea când este apelat mock-ul.

tip

jest.fn(implementation) is a shorthand for jest.fn().mockImplementation(implementation).

const mockFn = jest.fn(scalar => 42 + scalar);

mockFn(0); // 42
mockFn(1); // 43

mockFn.mockImplementation(scalar => 36 + scalar);

mockFn(2); // 38
mockFn(3); // 39

.mockImplementation() can also be used to mock class constructors:

SomeClass.js
module.exports = class SomeClass {
method(a, b) {}
};
SomeClass.test.js
const SomeClass = require('./SomeClass');

jest.mock('./SomeClass'); // this happens automatically with automocking

const mockMethod = jest.fn();
SomeClass.mockImplementation(() => {
return {
method: mockMethod,
};
});

const some = new SomeClass();
some.method('a', 'b');

console.log('Calls to method: ', mockMethod.mock.calls);

mockFn.mockImplementationOnce(fn)

Accepts a function that will be used as an implementation of the mock for one call to the mocked function. Can be chained so that multiple function calls produce different results.

const mockFn = jest
.fn()
.mockImplementationOnce(cb => cb(null, true))
.mockImplementationOnce(cb => cb(null, false));

mockFn((err, val) => console.log(val)); // true
mockFn((err, val) => console.log(val)); // false

When the mocked function runs out of implementations defined with .mockImplementationOnce(), it will execute the default implementation set with jest.fn(() => defaultValue) or .mockImplementation(() => defaultValue) if they were called:

const mockFn = jest
.fn(() => 'default')
.mockImplementationOnce(() => 'first call')
.mockImplementationOnce(() => 'second call');

mockFn(); // 'first call'
mockFn(); // 'second call'
mockFn(); // 'default'
mockFn(); // 'default'

mockFn.mockName(name)

Accepts a string to use in test result output in place of 'jest.fn()' to indicate which mock function is being referenced.

De exemplu:

const mockFn = jest.fn().mockName('mockedFunction');

// mockFn();
expect(mockFn).toHaveBeenCalled();

Will result in this error:

expect(mockedFunction).toHaveBeenCalled()

Expected number of calls: >= 1
Received number of calls: 0

mockFn.mockReturnThis()

Shorthand for:

jest.fn(function () {
return this;
});

mockFn.mockReturnValue(value)

Shorthand for:

jest.fn().mockImplementation(() => value);

Acceptă o valoare ce va fi returnată ori de câte ori se apelează funcţia mock.

const mock = jest.fn();

mock.mockReturnValue(42);
mock(); // 42

mock.mockReturnValue(43);
mock(); // 43

mockFn.mockReturnValueOnce(value)

Shorthand for:

jest.fn().mockImplementationOnce(() => value);

Acceptă o valoare ce va fi returnată pentru un singur apel al funcţiei mock. Poate fi înlănțuită astfel încât apeluri succesive ale funcţiei mock vor returna valori diferite. Atunci când nu mai există valori mockReturnValueOnce rămase, apelurile următoare vor returna valoarea specificată de mockReturnValue.

const mockFn = jest
.fn()
.mockReturnValue('default')
.mockReturnValueOnce('first call')
.mockReturnValueOnce('second call');

mockFn(); // 'first call'
mockFn(); // 'second call'
mockFn(); // 'default'
mockFn(); // 'default'

mockFn.mockResolvedValue(value)

Shorthand for:

jest.fn().mockImplementation(() => Promise.resolve(value));

Useful to mock async functions in async tests:

test('async test', async () => {
const asyncMock = jest.fn().mockResolvedValue(43);

await asyncMock(); // 43
});

mockFn.mockResolvedValueOnce(value)

Shorthand for:

jest.fn().mockImplementationOnce(() => Promise.resolve(value));

Useful to resolve different values over multiple async calls:

test('async test', async () => {
const asyncMock = jest
.fn()
.mockResolvedValue('default')
.mockResolvedValueOnce('first call')
.mockResolvedValueOnce('second call');

await asyncMock(); // 'first call'
await asyncMock(); // 'second call'
await asyncMock(); // 'default'
await asyncMock(); // 'default'
});

mockFn.mockRejectedValue(value)

Shorthand for:

jest.fn().mockImplementation(() => Promise.reject(value));

Useful to create async mock functions that will always reject:

test('async test', async () => {
const asyncMock = jest
.fn()
.mockRejectedValue(new Error('Async error message'));

await asyncMock(); // throws 'Async error message'
});

mockFn.mockRejectedValueOnce(value)

Shorthand for:

jest.fn().mockImplementationOnce(() => Promise.reject(value));

Useful together with .mockResolvedValueOnce() or to reject with different exceptions over multiple async calls:

test('async test', async () => {
const asyncMock = jest
.fn()
.mockResolvedValueOnce('first call')
.mockRejectedValueOnce(new Error('Async error message'));

await asyncMock(); // 'first call'
await asyncMock(); // throws 'Async error message'
});

TypeScript Usage

tip

Please consult the Getting Started guide for details on how to setup Jest with TypeScript.

jest.fn(implementation?)

Correct mock typings will be inferred if implementation is passed to jest.fn(). There are many use cases where the implementation is omitted. To ensure type safety you may pass a generic type argument (also see the examples above for more reference):

import {expect, jest, test} from '@jest/globals';
import type add from './add';
import calculate from './calc';

test('calculate calls add', () => {
// Create a new mock that can be used in place of `add`.
const mockAdd = jest.fn<typeof add>();

// `.mockImplementation()` now can infer that `a` and `b` are `number`
// and that the returned value is a `number`.
mockAdd.mockImplementation((a, b) => {
// Yes, this mock is still adding two numbers but imagine this
// was a complex function we are mocking.
return a + b;
});

// `mockAdd` is properly typed and therefore accepted by anything
// requiring `add`.
calculate(mockAdd, 1, 2);

expect(mockAdd).toHaveBeenCalledTimes(1);
expect(mockAdd).toHaveBeenCalledWith(1, 2);
});