Перейти до основного змісту
Version: 25.x

Jest Platform

Ви можете вибрати лише потрібні вам можливості Jest і використовувати їх як окремі пакети. Ось список доступних пакетів:

jest-changed-files#

Інструмент для ідентифікації змінених файлів в Git/Mercurial репозиторії. Експортує дві функції:

  • getChangedFilesForRoots повертає проміс, який вирішується з об’єктом, що містить змінені файли і репозиторії.
  • findRepos повертає проміс, який вирішується з набором репозиторіїв, які містяться за вказаним шляхом.

Приклад#

const {getChangedFilesForRoots} = require('jest-changed-files');
// Вивести список змінених файлів з моменту останнього коміту в поточному репозиторії
getChangedFilesForRoots(['./'], {
lastCommit: true,
}).then(result => console.log(result.changedFiles));

Ви можете дазнатися більше про jest-changed-files в readme файлі.

jest-diff#

Інструмент для візуалізації зміни в даних. Експортує функцію, яка порівнює два значення будь-якого типу і повертає відформатований рядок, що ілюструє різницю між двома аргументами.

Приклад#

const diff = require('jest-diff');
const a = {a: {b: {c: 5}}};
const b = {a: {b: {c: 6}}};
const result = diff(a, b);
// print diff
console.log(result);

jest-docblock#

Інструмент для виокремлення і розбору коментарів на початку JavaScript файла. Експортує різні функції для маніпуляції даними всередині блоку коментарів.

Приклад#

const {parseWithComments} = require('jest-docblock');
const code = `
/**
* This is a sample
*
* @flow
*/
console.log('Hello World!');
`;
const parsed = parseWithComments(code);
// вивід об’єкта з двома властивостями: коментарями і програмними інструкціями.
console.log(parsed);

Ви можете дазнатися більше про jest-dockblock в readme файлі.

jest-get-type#

Модуль, який ідентифікує примітивний тип будь-якого JavaScript значення. Експортує функцію, яка повертає рядок з типом значення, переданого в якості аргумента.

Приклад#

const getType = require('jest-get-type');
const array = [1, 2, 3];
const nullValue = null;
const undefinedValue = undefined;
// prints 'array'
console.log(getType(array));
// prints 'null'
console.log(getType(nullValue));
// prints 'undefined'
console.log(getType(undefinedValue));

jest-validate#

Інструмент для перевірки конфігурацій, наданих користувачами. Експортує функцію, яка приймає два аргументи: користувацьку конфігурацію і об’єкт, який містить приклад конфігурації та інші параметри. Значення, що повертається — це об’єкт з двома властивостями:

  • hasDeprecationWarnings — булеве значення, яке вказує на те, чи має надана конфігурація попередження про застарілі параметри
  • isValid — булеве значення, яке вказує, чи коректна надана конфігурація.

Приклад#

const {validate} = require('jest-validate');
const configByUser = {
transform: '<rootDir>/node_modules/my-custom-transform',
};
const result = validate(configByUser, {
comment: ' Documentation: http://custom-docs.com',
exampleConfig: {transform: '<rootDir>/node_modules/babel-jest'},
});
console.log(result);

Ви можете дазнатися більше про jest-validate в readme файлі.

jest-worker#

Модуль для розпаралелення завдань. Exports a class Worker that takes the path of Node.js module and lets you call the module's exported methods as if they were class methods, returning a promise that resolves when the specified method finishes its execution in a forked process.

Приклад#

heavy-task.js
module.exports = {
myHeavyTask: args => {
// long running CPU intensive task.
},
};
main.js
async function main() {
const worker = new Worker(require.resolve('./heavy-task.js'));
// run 2 tasks in parallel with different arguments
const results = await Promise.all([
worker.myHeavyTask({foo: 'bar'}),
worker.myHeavyTask({bar: 'foo'}),
]);
console.log(results);
}
main();

Ви можете дазнатися більше про jest-worker в readme файлі.

pretty-format#

Експортує функцію, яка перетворює будь-яке значення JavaScript у зручний для читання формат. Підтримує всі вбудовані JavaScript типи і підтримує розширення для специфічних для застосунків типів через користувацькі плагіни.

Приклад#

const prettyFormat = require('pretty-format');
const val = {object: {}};
val.circularReference = val;
val[Symbol('foo')] = 'foo';
val.map = new Map([['prop', 'value']]);
val.array = [-0, Infinity, NaN];
console.log(prettyFormat(val));

Ви можете дазнатися більше про pretty-format в readme файлі.