Перейти до основного змісту
Версія: 29.2

Імітації таймерів

The native timer functions (i.e., setTimeout(), setInterval(), clearTimeout(), clearInterval()) are less than ideal for a testing environment since they depend on real time to elapse. Jest вміє підміняти їх, щоб ви могли керувати часом. Great Scott!

info

Also see Fake Timers API documentation.

Enable Fake Timers

In the following example we enable fake timers by calling jest.useFakeTimers(). This is replacing the original implementation of setTimeout() and other timer functions. Функції-таймери можна повернути до своєї оригінальної поведінки викликом jest.useRealTimers().

timerGame.js
function timerGame(callback) {
console.log('Ready....go!');
setTimeout(() => {
console.log("Time's up -- stop!");
callback && callback();
}, 1000);
}

module.exports = timerGame;
__tests__/timerGame-test.js
jest.useFakeTimers();
jest.spyOn(global, 'setTimeout');

test('waits 1 second before ending the game', () => {
const timerGame = require('../timerGame');
timerGame();

expect(setTimeout).toHaveBeenCalledTimes(1);
expect(setTimeout).toHaveBeenLastCalledWith(expect.any(Function), 1000);
});

Запуск усіх таймерів

Інший тест, який ми можемо написати для цього модуля, це той, що перевіряє, що callback викликається через 1 секунду. Щоб швидко промотати час прямо в середині тесту, ми будемо використовувати API Jest для контролю таймерів:

jest.useFakeTimers();
test('calls the callback after 1 second', () => {
const timerGame = require('../timerGame');
const callback = jest.fn();

timerGame(callback);

// At this point in time, the callback should not have been called yet
expect(callback).not.toBeCalled();

// Fast-forward until all timers have been executed
jest.runAllTimers();

// Now our callback should have been called!
expect(callback).toBeCalled();
expect(callback).toHaveBeenCalledTimes(1);
});

Запуск активних таймерів

There are also scenarios where you might have a recursive timer – that is a timer that sets a new timer in its own callback. For these, running all the timers would be an endless loop, throwing the following error: "Aborting after running 100000 timers, assuming an infinite loop!"

If that is your case, using jest.runOnlyPendingTimers() will solve the problem:

infiniteTimerGame.js
function infiniteTimerGame(callback) {
console.log('Ready....go!');

setTimeout(() => {
console.log("Time's up! 10 seconds before the next game starts...");
callback && callback();

// Запланувати наступну гру через 10 секунд
setTimeout(() => {
infiniteTimerGame(callback);
}, 10000);
}, 1000);
}

module.exports = infiniteTimerGame;
__tests__/infiniteTimerGame-test.js
jest.useFakeTimers();
jest.spyOn(global, 'setTimeout');

describe('infiniteTimerGame', () => {
test('schedules a 10-second timer after 1 second', () => {
const infiniteTimerGame = require('../infiniteTimerGame');
const callback = jest.fn();

infiniteTimerGame(callback);

// At this point in time, there should have been a single call to
// setTimeout to schedule the end of the game in 1 second.
expect(setTimeout).toHaveBeenCalledTimes(1);
expect(setTimeout).toHaveBeenLastCalledWith(expect.any(Function), 1000);

// Промотати і відпрацювати тільки активні таймери
// (але не будь-які нові таймери, які будуть створені протягом цієї операції)
jest.runOnlyPendingTimers();

// На цей момент, наш секундний таймер має викликати свій callback
expect(callback).toBeCalled();

// І створити новий таймер, щоб почати гру знову через 10 секунд
expect(setTimeout).toHaveBeenCalledTimes(2);
expect(setTimeout).toHaveBeenLastCalledWith(expect.any(Function), 10000);
});
});
note

For debugging or any other reason you can change the limit of timers that will be run before throwing an error:

jest.useFakeTimers({timerLimit: 100});

Наближення таймерів у часі

Інша можливість - використовувати jest.advanceTimersByTime(msToRun). Коли викликається цей метод, всі таймери наближаються на msToRun мілісекунд. Всі макрозавдання заплановані через setTimeout() або setInterval() до виконання протягом цього періоду часу, будуть виконані. Крім того якщо ці макрозавдання запланують нові, які мають виконатися в межах того ж часового проміжку, вони теж будуть виконані допоки в черзі не залишиться завдань, що мають бути виконані впродовж msToRun мілісекунд.

timerGame.js
function timerGame(callback) {
console.log('Ready....go!');
setTimeout(() => {
console.log("Time's up -- stop!");
callback && callback();
}, 1000);
}

module.exports = timerGame;
__tests__/timerGame-test.js
jest.useFakeTimers();
it('calls the callback after 1 second via advanceTimersByTime', () => {
const timerGame = require('../timerGame');
const callback = jest.fn();

timerGame(callback);

// At this point in time, the callback should not have been called yet
expect(callback).not.toBeCalled();

// Fast-forward until all timers have been executed
jest.advanceTimersByTime(1000);

// Now our callback should have been called!
expect(callback).toBeCalled();
expect(callback).toHaveBeenCalledTimes(1);
});

Зрештою, це може іноді бути корисним в деяких тестах, щоб мати можливість очистити всі активні таймери. Для цього у нас є jest.clearAllTimers().

Selective Faking

Sometimes your code may require to avoid overwriting the original implementation of one or another API. If that is the case, you can use doNotFake option. For example, here is how you could provide a custom mock function for performance.mark() in jsdom environment:

/**
* @jest-environment jsdom
*/

const mockPerformanceMark = jest.fn();
window.performance.mark = mockPerformanceMark;

test('allows mocking `performance.mark()`', () => {
jest.useFakeTimers({doNotFake: ['performance']});

expect(window.performance.mark).toBe(mockPerformanceMark);
});