Skip to main content
Version: 27.2

Utilizarea regulilor de potrivire

Jest uses "matchers" to let you test values in different ways. This document will introduce some commonly used matchers. For the full list, see the expect API doc.

Validatori comuni#

Cel mai simplu mod de a testa o valoare este cu egalitatea exactă.

test('two plus two is four', () => {
expect(2 + 2).toBe(4);
});

În acest cod, expect(2 + 2) returnează un obiect "expectation". De obicei nu veţi face mult cu aceste obiecte cu excepţia că veți apela validatori pe ele. În acest cod, .toBe(4) este validator. Când Jest se execută, el urmărește toți validatorii eșuați astfel încât să poată afișa frumos mesajele de eroare.

toBe uses Object.is to test exact equality. If you want to check the value of an object, use toEqual instead:

test('object assignment', () => {
const data = {one: 1};
data['two'] = 2;
expect(data).toEqual({one: 1, two: 2});
});

toEqual verifică recursiv fiecare câmp dintr-un obiect sau un array.

De asemenea, puteţi testa opusul unei validări:

test('adding positive numbers is not zero', () => {
for (let a = 1; a < 10; a++) {
for (let b = 1; b < 10; b++) {
expect(a + b).not.toBe(0);
}
}
});

Adevăr#

In tests, you sometimes need to distinguish between undefined, null, and false, but you sometimes do not want to treat these differently. Jest conţine utillitare care vă permit să fiți expliciți despre ceea ce doriți.

  • toBeNull validează doar null
  • toBeUndefined validează doar undefined
  • toBeDefined este opusul lui toBeUndefined
  • toBeTruthy validează orice declarație dacă este adevărată
  • toBeFalsy validează orice declarație dacă este falsă

De exemplu:

test('null', () => {
const n = null;
expect(n).toBeNull();
expect(n).toBeDefined();
expect(n).not.toBeUndefined();
expect(n).not.toBeTruthy();
expect(n).toBeFalsy();
});
test('zero', () => {
const z = 0;
expect(z).not.toBeNull();
expect(z).toBeDefined();
expect(z).not.toBeUndefined();
expect(z).not.toBeTruthy();
expect(z).toBeFalsy();
});

Ar trebui să utilizaţi validatorul care corespunde cel mai exact cu ceea ce dorești să facă codul tău.

Numere#

Majoritatea modurilor de comparare a numerelor au validatori echivalenţi.

test('two plus two', () => {
const value = 2 + 2;
expect(value).toBeGreaterThan(3);
expect(value).toBeGreaterThanOrEqual(3.5);
expect(value).toBeLessThan(5);
expect(value).toBeLessThanOrEqual(4.5);
// toBe and toEqual are equivalent for numbers
expect(value).toBe(4);
expect(value).toEqual(4);
});

Pentru egalitatea numerelor cu virgulă mobilă, utilizaţi toBeCloseTo în loc de toEqual, deoarece nu vrei ca un test să depindă de o eroare mică de rotunjire.

test('adding floating point numbers', () => {
const value = 0.1 + 0.2;
//expect(value).toBe(0.3); This won't work because of rounding error
expect(value).toBeCloseTo(0.3); // This works.
});

Şiruri de caractere#

Puteţi verifica șiruri de caractere cu expresii regulate utilizând toMatch:

test('there is no I in team', () => {
expect('team').not.toMatch(/I/);
});
test('but there is a "stop" in Christoph', () => {
expect('Christoph').toMatch(/stop/);
});

Arrays and iterables#

You can check if an array or iterable contains a particular item using toContain:

const shoppingList = [
'diapers',
'kleenex',
'trash bags',
'paper towels',
'milk',
];
test('the shopping list has milk on it', () => {
expect(shoppingList).toContain('milk');
expect(new Set(shoppingList)).toContain('milk');
});

Excepţii#

If you want to test whether a particular function throws an error when it's called, use toThrow.

function compileAndroidCode() {
throw new Error('you are using the wrong JDK');
}
test('compiling android goes as expected', () => {
expect(() => compileAndroidCode()).toThrow();
expect(() => compileAndroidCode()).toThrow(Error);
// You can also use the exact error message or a regexp
expect(() => compileAndroidCode()).toThrow('you are using the wrong JDK');
expect(() => compileAndroidCode()).toThrow(/JDK/);
});

Note: the function that throws an exception needs to be invoked within a wrapping function otherwise the toThrow assertion will fail.

Şi mai mult#

This is just a taste. Pentru o listă completă a validatorilor, verificați documentația de referinţă.

Odată ce aţi învăţat despre validatorii disponibili, un bun pas următor este să vedeți cum vă permite Jest să testaţi codul asincron.