Перейти до основного змісту
Версія: Next

Очікування

Під час написання тестів, часто потрібно перевіряти, чи відповідає значення певним умовам. Для різноманітних перевірок, expect надає нам певну кількість "матчерів".

порада

Додаткові матчери Jest, що підтримується спільнотою, шукайте в jest-extended.

info

Приклади TypeScript з цієї сторінки будуть працювати, як задокументовано, тільки якщо ви явно імпортуєте Jest API:

import {expect, jest, test} from '@jest/globals';

Інструкцію щодо налаштування Jest за допомогою TypeScript можна знайти на сторінці Початок роботи.

Довідка


Очікування

expect(value)

Функція expect використовується кожного разу, коли ви хочете перевірити якесь значення. Дуже рідко потрібно викликати expect саму по собі. Замість цього, ви будете використовувати expect разом з "матчер" функціями, щоб перевірити твердження щодо якогось значення.

Найпростіше зрозуміти це на прикладі. Уявімо, що у вас є метод bestLaCroixFlavor(), який повинен повертати рядок 'grapefruit'. Ось, як ви можете це протестувати:

test('the best flavor is grapefruit', () => {
expect(bestLaCroixFlavor()).toBe('grapefruit');
});

In this case, toBe is the matcher function. There are a lot of different matcher functions, documented below, to help you test different things.

Аргументом для expect повинне бути значення, яке генерує ваш код, а аргументом для матчера повинне бути правильне значення. Якщо ви їх переплутаєте місцями, то ваші тести працюватимуть, але повідомлння про помилки в тестах будуть виглядати дуже дивно.

Модифікатори

.not

If you know how to test something, .not lets you test its opposite. For example, this code tests that the best La Croix flavor is not coconut:

test('the best flavor is not coconut', () => {
expect(bestLaCroixFlavor()).not.toBe('coconut');
});

.resolves

Use resolves to unwrap the value of a fulfilled promise so any other matcher can be chained. If the promise is rejected the assertion fails.

Наприклад, цей код перевіряє, що проміс виконується успішно і його значення — це 'lemon':

test('resolves to lemon', () => {
// не забудьте додати оператор return
return expect(Promise.resolve('lemon')).resolves.toBe('lemon');
});
note

Оскільки ви все ще тестуєте проміси, тест залишається асинхронним. Hence, you will need to tell Jest to wait by returning the unwrapped assertion.

Крім того, ви можете використовувати async/await у поєднання з .resolves:

test('resolves to lemon', async () => {
await expect(Promise.resolve('lemon')).resolves.toBe('lemon');
await expect(Promise.resolve('lemon')).resolves.not.toBe('octopus');
});

.rejects

Use .rejects to unwrap the reason of a rejected promise so any other matcher can be chained. If the promise is fulfilled the assertion fails.

For example, this code tests that the promise rejects with reason 'octopus':

test('rejects to octopus', () => {
// make sure to add a return statement
return expect(Promise.reject(new Error('octopus'))).rejects.toThrow(
'octopus',
);
});
note

Оскільки ви все ще тестуєте проміси, тест залишається асинхронним. Hence, you will need to tell Jest to wait by returning the unwrapped assertion.

Alternatively, you can use async/await in combination with .rejects.

test('rejects to octopus', async () => {
await expect(Promise.reject(new Error('octopus'))).rejects.toThrow('octopus');
});

Матчери

.toBe(value)

Use .toBe to compare primitive values or to check referential identity of object instances. It calls Object.is to compare values, which is even better for testing than === strict equality operator.

Наприклад, наступний код буде валідувати деякі властивості об’єкту can:

const can = {
name: 'pamplemousse',
ounces: 12,
};

describe('the can', () => {
test('has 12 ounces', () => {
expect(can.ounces).toBe(12);
});

test('has a sophisticated name', () => {
expect(can.name).toBe('pamplemousse');
});
});

Don't use .toBe with floating-point numbers. Наприклад, через округлення в JavaScript, 0.2 + 0.1 не дорівнює 0.3. Якщо вам потрібно перевіряти числа з плаваючою комою, використовуйте .toBeCloseTo.

Although the .toBe matcher checks referential identity, it reports a deep comparison of values if the assertion fails. If differences between properties do not help you to understand why a test fails, especially if the report is large, then you might move the comparison into the expect function. For example, to assert whether or not elements are the same instance:

 • замініть expect(received).toBe(expected) на expect(Object.is(received, expected)).toBe(true)
 • замініть expect(received).not.toBe(expected) на expect(Object.is(received, expected)).toBe(false)

.toHaveBeenCalled()

Use .toHaveBeenCalled to ensure that a mock function was called.

For example, let's say you have a drinkAll(drink, flavour) function that takes a drink function and applies it to all available beverages. You might want to check that drink gets called. Це можна зробити наступним чином:

function drinkAll(callback, flavour) {
if (flavour !== 'octopus') {
callback(flavour);
}
}

describe('drinkAll', () => {
test('drinks something lemon-flavoured', () => {
const drink = jest.fn();
drinkAll(drink, 'lemon');
expect(drink).toHaveBeenCalled();
});

test('does not drink something octopus-flavoured', () => {
const drink = jest.fn();
drinkAll(drink, 'octopus');
expect(drink).not.toHaveBeenCalled();
});
});

.toHaveBeenCalledTimes(number)

Використовуйте .toHaveBeenCalledTimes, щоб переконатися, що мок функція була викликана певну кількість разів.

Наприклад, нехай у вас є функція drinkEach(drink, Array<flavor>), яка приймає функцію drink та викликає її для масиву переданих напоїв. Ви можете захотіти перевірити, що передана функція була викликана рівно вказану кількість разів. Це можна зробити наступним чином:

test('drinkEach drinks each drink', () => {
const drink = jest.fn();
drinkEach(drink, ['lemon', 'octopus']);
expect(drink).toHaveBeenCalledTimes(2);
});

.toHaveBeenCalledWith(arg1, arg2, ...)

Використовуйте .toHaveBeenCalledWith(), щоб переконатися, що мок функція була викликана зі вказаними аргументами. The arguments are checked with the same algorithm that .toEqual uses.

Наприклад, нехай ви можете зареєструвати напій з допомогою функції register(), а функція applyToAll(f) повинна застосувати функцію f до всіх зареєстрованих напоїв. Щоб переконатися, що це працює, ви можете написати:

test('registration applies correctly to orange La Croix', () => {
const beverage = new LaCroix('orange');
register(beverage);
const f = jest.fn();
applyToAll(f);
expect(f).toHaveBeenCalledWith(beverage);
});

.toHaveBeenLastCalledWith(arg1, arg2, ...)

Ви можете використати .toHaveBeenLastCalledWith, щоб перевірити аргументи, з якими мок функція була викликана востаннє. Наприклад, нехай у вас є функція applyToAllFlavors(f), яка застосовує функцію f до набору смаків і ви хочете переконатися, що коли ви її викличите, то останній смак, з яким вона буде працювати - це 'mango'. Ви можете написати:

test('applying to all flavors does mango last', () => {
const drink = jest.fn();
applyToAllFlavors(drink);
expect(drink).toHaveBeenLastCalledWith('mango');
});

.toHaveBeenNthCalledWith(nthCall, arg1, arg2, ....)

If you have a mock function, you can use .toHaveBeenNthCalledWith to test what arguments it was nth called with. For example, let's say you have a drinkEach(drink, Array<flavor>) function that applies f to a bunch of flavors, and you want to ensure that when you call it, the first flavor it operates on is 'lemon' and the second one is 'octopus'. Ви можете написати:

test('drinkEach drinks each drink', () => {
const drink = jest.fn();
drinkEach(drink, ['lemon', 'octopus']);
expect(drink).toHaveBeenNthCalledWith(1, 'lemon');
expect(drink).toHaveBeenNthCalledWith(2, 'octopus');
});
note

The nth argument must be positive integer starting from 1.

.toHaveReturned()

If you have a mock function, you can use .toHaveReturned to test that the mock function successfully returned (i.e., did not throw an error) at least one time. For example, let's say you have a mock drink that returns true. Ви можете написати:

test('drinks returns', () => {
const drink = jest.fn(() => true);

drink();

expect(drink).toHaveReturned();
});

.toHaveReturnedTimes(number)

Use .toHaveReturnedTimes to ensure that a mock function returned successfully (i.e., did not throw an error) an exact number of times. Any calls to the mock function that throw an error are not counted toward the number of times the function returned.

For example, let's say you have a mock drink that returns true. Ви можете написати:

test('drink returns twice', () => {
const drink = jest.fn(() => true);

drink();
drink();

expect(drink).toHaveReturnedTimes(2);
});

.toHaveReturnedWith(value)

Use .toHaveReturnedWith to ensure that a mock function returned a specific value.

For example, let's say you have a mock drink that returns the name of the beverage that was consumed. Ви можете написати:

test('drink returns La Croix', () => {
const beverage = {name: 'La Croix'};
const drink = jest.fn(beverage => beverage.name);

drink(beverage);

expect(drink).toHaveReturnedWith('La Croix');
});

.toHaveLastReturnedWith(value)

Use .toHaveLastReturnedWith to test the specific value that a mock function last returned. If the last call to the mock function threw an error, then this matcher will fail no matter what value you provided as the expected return value.

For example, let's say you have a mock drink that returns the name of the beverage that was consumed. Ви можете написати:

test('drink returns La Croix (Orange) last', () => {
const beverage1 = {name: 'La Croix (Lemon)'};
const beverage2 = {name: 'La Croix (Orange)'};
const drink = jest.fn(beverage => beverage.name);

drink(beverage1);
drink(beverage2);

expect(drink).toHaveLastReturnedWith('La Croix (Orange)');
});

.toHaveNthReturnedWith(nthCall, value)

Use .toHaveNthReturnedWith to test the specific value that a mock function returned for the nth call. If the nth call to the mock function threw an error, then this matcher will fail no matter what value you provided as the expected return value.

For example, let's say you have a mock drink that returns the name of the beverage that was consumed. Ви можете написати:

test('drink returns expected nth calls', () => {
const beverage1 = {name: 'La Croix (Lemon)'};
const beverage2 = {name: 'La Croix (Orange)'};
const drink = jest.fn(beverage => beverage.name);

drink(beverage1);
drink(beverage2);

expect(drink).toHaveNthReturnedWith(1, 'La Croix (Lemon)');
expect(drink).toHaveNthReturnedWith(2, 'La Croix (Orange)');
});
note

The nth argument must be positive integer starting from 1.

.toHaveLength(number)

Використовуйте .toHaveLength, щоб перевірити, що об’єкт має властивість .length і вона дорівнює певному числовому значенню.

Це особливо корисно для перевірки розміру масивів або довжини рядків.

expect([1, 2, 3]).toHaveLength(3);
expect('abc').toHaveLength(3);
expect('').not.toHaveLength(5);

.toHaveProperty(keyPath, value?)

Використовуйте .toHaveProperty, щоб перевірити, чи властивість за заданим в keyPath посиланням існує для об’єкта. For checking deeply nested properties in an object you may use dot notation or an array containing the keyPath for deep references.

You can provide an optional value argument to compare the received property value (recursively for all properties of object instances, also known as deep equality, like the toEqual matcher).

Наступий приклад містить об’єкт houseForSale з двома вкладеними властивостями. We are using toHaveProperty to check for the existence and values of various properties in the object.

// Object containing house features to be tested
const houseForSale = {
bath: true,
bedrooms: 4,
kitchen: {
amenities: ['oven', 'stove', 'washer'],
area: 20,
wallColor: 'white',
'nice.oven': true,
},
livingroom: {
amenities: [
{
couch: [
['large', {dimensions: [20, 20]}],
['small', {dimensions: [10, 10]}],
],
},
],
},
'ceiling.height': 2,
};

test('this house has my desired features', () => {
// Example Referencing
expect(houseForSale).toHaveProperty('bath');
expect(houseForSale).toHaveProperty('bedrooms', 4);

expect(houseForSale).not.toHaveProperty('pool');

// Deep referencing using dot notation
expect(houseForSale).toHaveProperty('kitchen.area', 20);
expect(houseForSale).toHaveProperty('kitchen.amenities', [
'oven',
'stove',
'washer',
]);

expect(houseForSale).not.toHaveProperty('kitchen.open');

// Deep referencing using an array containing the keyPath
expect(houseForSale).toHaveProperty(['kitchen', 'area'], 20);
expect(houseForSale).toHaveProperty(
['kitchen', 'amenities'],
['oven', 'stove', 'washer'],
);
expect(houseForSale).toHaveProperty(['kitchen', 'amenities', 0], 'oven');
expect(houseForSale).toHaveProperty(
'livingroom.amenities[0].couch[0][1].dimensions[0]',
20,
);
expect(houseForSale).toHaveProperty(['kitchen', 'nice.oven']);
expect(houseForSale).not.toHaveProperty(['kitchen', 'open']);

// Referencing keys with dot in the key itself
expect(houseForSale).toHaveProperty(['ceiling.height'], 'tall');
});

.toBeCloseTo(number, numDigits?)

Use toBeCloseTo to compare floating point numbers for approximate equality.

The optional numDigits argument limits the number of digits to check after the decimal point. For the default value 2, the test criterion is Math.abs(expected - received) < 0.005 (that is, 10 ** -2 / 2).

Intuitive equality comparisons often fail, because arithmetic on decimal (base 10) values often have rounding errors in limited precision binary (base 2) representation. For example, this test fails:

test('adding works sanely with decimals', () => {
expect(0.2 + 0.1).toBe(0.3); // Fails!
});

It fails because in JavaScript, 0.2 + 0.1 is actually 0.30000000000000004.

For example, this test passes with a precision of 5 digits:

test('adding works sanely with decimals', () => {
expect(0.2 + 0.1).toBeCloseTo(0.3, 5);
});

Because floating point errors are the problem that toBeCloseTo solves, it does not support big integer values.

.toBeDefined()

Висористовуйте .toBeDefined(), щоб переірити, що змінна визначена. For example, if you want to check that a function fetchNewFlavorIdea() returns something, you can write:

test('there is a new flavor idea', () => {
expect(fetchNewFlavorIdea()).toBeDefined();
});

Ви також можете написати expect(fetchNewFlavorIdea()).not.toBe(undefined), але хорошою практикою є уникати прямого використання undefined в коді.

.toBeFalsy()

Use .toBeFalsy when you don't care what a value is and you want to ensure a value is false in a boolean context. For example, let's say you have some application code that looks like:

drinkSomeLaCroix();
if (!getErrors()) {
drinkMoreLaCroix();
}

Вас може не цікавити, яке саме значення повертає getErrors. Це може бути false, null чи 0 — ваш код все одно буде працювати. Отже, якщо в ихочете перевірити, що немає помилок після вживання Ла-Круа, ви можете написати:

test('drinking La Croix does not lead to errors', () => {
drinkSomeLaCroix();
expect(getErrors()).toBeFalsy();
});

In JavaScript, there are six falsy values: false, 0, '', null, undefined, and NaN. Everything else is truthy.

.toBeGreaterThan(number | bigint)

Use toBeGreaterThan to compare received > expected for number or big integer values. For example, test that ouncesPerCan() returns a value of more than 10 ounces:

test('ounces per can is more than 10', () => {
expect(ouncesPerCan()).toBeGreaterThan(10);
});

.toBeGreaterThanOrEqual(number | bigint)

Use toBeGreaterThanOrEqual to compare received >= expected for number or big integer values. For example, test that ouncesPerCan() returns a value of at least 12 ounces:

test('ounces per can is at least 12', () => {
expect(ouncesPerCan()).toBeGreaterThanOrEqual(12);
});

.toBeLessThan(number | bigint)

Use toBeLessThan to compare received < expected for number or big integer values. For example, test that ouncesPerCan() returns a value of less than 20 ounces:

test('ounces per can is less than 20', () => {
expect(ouncesPerCan()).toBeLessThan(20);
});

.toBeLessThanOrEqual(number | bigint)

Use toBeLessThanOrEqual to compare received <= expected for number or big integer values. For example, test that ouncesPerCan() returns a value of at most 12 ounces:

test('ounces per can is at most 12', () => {
expect(ouncesPerCan()).toBeLessThanOrEqual(12);
});

.toBeInstanceOf(Class)

Use .toBeInstanceOf(Class) to check that an object is an instance of a class. This matcher uses instanceof underneath.

class A {}

expect(new A()).toBeInstanceOf(A);
expect(() => {}).toBeInstanceOf(Function);
expect(new A()).toBeInstanceOf(Function); // помилка

.toBeNull()

.toBeNull() is the same as .toBe(null) but the error messages are a bit nicer. So use .toBeNull() when you want to check that something is null.

function bloop() {
return null;
}

test('bloop returns null', () => {
expect(bloop()).toBeNull();
});

.toBeTruthy()

Use .toBeTruthy when you don't care what a value is and you want to ensure a value is true in a boolean context. For example, let's say you have some application code that looks like:

drinkSomeLaCroix();
if (thirstInfo()) {
drinkMoreLaCroix();
}

Вас може не цікавити, яке саме значення повертає thirstInfo. Це може бути true або складний об’єкт — ваш код все одно буде працювати. So if you want to test that thirstInfo will be truthy after drinking some La Croix, you could write:

test('drinking La Croix leads to having thirst info', () => {
drinkSomeLaCroix();
expect(thirstInfo()).toBeTruthy();
});

In JavaScript, there are six falsy values: false, 0, '', null, undefined, and NaN. Everything else is truthy.

.toBeUndefined()

Висористовуйте .toBeUndefined(), щоб переірити, що змінна не визначена. Наприклад, якщо ви хочете перевірити, що функція bestDrinkForFlavor(flavor) повертає undefined, якщо їй передати смак 'octopus':

test('the best drink for octopus flavor is undefined', () => {
expect(bestDrinkForFlavor('octopus')).toBeUndefined();
});

Ви також можете написати expect(bestDrinkForFlavor()).toBe(undefined), але хорошою практикою є уникати прямого використання undefined в коді.

.toBeNaN()

Use .toBeNaN when checking a value is NaN.

test('passes when value is NaN', () => {
expect(NaN).toBeNaN();
expect(1).not.toBeNaN();
});

.toContain(item)

Use .toContain when you want to check that an item is in an array. For testing the items in the array, this uses ===, a strict equality check. .toContain can also check whether a string is a substring of another string.

For example, if getAllFlavors() returns an array of flavors and you want to be sure that lime is in there, you can write:

test('the flavor list contains lime', () => {
expect(getAllFlavors()).toContain('lime');
});

This matcher also accepts others iterables such as strings, sets, node lists and HTML collections.

.toContainEqual(item)

Use .toContainEqual when you want to check that an item with a specific structure and values is contained in an array. For testing the items in the array, this matcher recursively checks the equality of all fields, rather than checking for object identity.

describe('my beverage', () => {
test('is delicious and not sour', () => {
const myBeverage = {delicious: true, sour: false};
expect(myBeverages()).toContainEqual(myBeverage);
});
});

.toEqual(value)

Use .toEqual to compare recursively all properties of object instances (also known as "deep" equality). It calls Object.is to compare primitive values, which is even better for testing than === strict equality operator.

For example, .toEqual and .toBe behave differently in this test suite, so all the tests pass:

const can1 = {
flavor: 'grapefruit',
ounces: 12,
};
const can2 = {
flavor: 'grapefruit',
ounces: 12,
};

describe('the La Croix cans on my desk', () => {
test('have all the same properties', () => {
expect(can1).toEqual(can2);
});
test('are not the exact same can', () => {
expect(can1).not.toBe(can2);
});
});
порада

toEqual ігнорує ключі об'єкту з undefined властивостями, undefined елементи масиву, вміст масиву або розбіжність типів об'єктів. To take these into account use .toStrictEqual instead.

info

.toEqual won't perform a deep equality check for two errors. Порівнюються лише їх властивості message. Рекомендується використовувати матчер .toThrow для тестування об’єктів помилок.

If differences between properties do not help you to understand why a test fails, especially if the report is large, then you might move the comparison into the expect function. For example, use equals method of Buffer class to assert whether or not buffers contain the same content:

 • замініть expect(received).toEqual(expected) на expect(received.equals(expected)).toBe(true)
 • замініть expect(received).not.toEqual(expected) на expect(received.equals(expected)).toBe(false)

.toMatch(regexp | string)

Використовуйте .toMatch, щоб перевірити, що рядок відповідає регулярному виразу.

Наприклад, ви можете не знати точно, що повертає essayOnTheBestFlavor(), але ви знаєте, що це досить довгий рядок і він повинен містити в собі рядок grapefruit. Ви можете протестувати це так:

describe('an essay on the best flavor', () => {
test('mentions grapefruit', () => {
expect(essayOnTheBestFlavor()).toMatch(/grapefruit/);
expect(essayOnTheBestFlavor()).toMatch(new RegExp('grapefruit'));
});
});

Цей матчер також приймає рядок, який він намагатиметься знайти:

describe('grapefruits are healthy', () => {
test('grapefruits are a fruit', () => {
expect('grapefruits').toMatch('fruit');
});
});

.toMatchObject(object)

Використовуйте .toMatchObject, щоб перевірити, що JavaScript об’єкт відповідає підмножині властивостей очікуваного об’єкту. Він відповідає отриманому об’єкту, який місить властивості, яких немає у очікуваному об’єкті.

Ви можете передати масив об’єктів. В такому випадку метод поверне true тільки якщо кожен з об’єктів масиву проходить сходиться (у сенсі toMatchObject, який описаний вище) з відповідним об’єктом очікуваного масиву. Це корисно, якщо в ихочете перевірити, що два масиви збігаються за кількістю елементів на противагу arrayContaining, який дозволяє додаткові елементи в отриманому масиві.

Ви можете поівнювати властивості зі значеннями або з матчерами.

const houseForSale = {
bath: true,
bedrooms: 4,
kitchen: {
amenities: ['oven', 'stove', 'washer'],
area: 20,
wallColor: 'white',
},
};
const desiredHouse = {
bath: true,
kitchen: {
amenities: ['oven', 'stove', 'washer'],
wallColor: expect.stringMatching(/white|yellow/),
},
};

test('the house has my desired features', () => {
expect(houseForSale).toMatchObject(desiredHouse);
});
describe('toMatchObject applied to arrays', () => {
test('the number of elements must match exactly', () => {
expect([{foo: 'bar'}, {baz: 1}]).toMatchObject([{foo: 'bar'}, {baz: 1}]);
});

test('.toMatchObject is called for each elements, so extra object properties are okay', () => {
expect([{foo: 'bar'}, {baz: 1, extra: 'quux'}]).toMatchObject([
{foo: 'bar'},
{baz: 1},
]);
});
});

.toMatchSnapshot(propertyMatchers?, hint?)

This ensures that a value matches the most recent snapshot. Check out the Snapshot Testing guide for more information.

You can provide an optional propertyMatchers object argument, which has asymmetric matchers as values of a subset of expected properties, if the received value will be an object instance. It is like toMatchObject with flexible criteria for a subset of properties, followed by a snapshot test as exact criteria for the rest of the properties.

You can provide an optional hint string argument that is appended to the test name. Although Jest always appends a number at the end of a snapshot name, short descriptive hints might be more useful than numbers to differentiate multiple snapshots in a single it or test block. Jest sorts snapshots by name in the corresponding .snap file.

.toMatchInlineSnapshot(propertyMatchers?, inlineSnapshot)

Ensures that a value matches the most recent snapshot.

You can provide an optional propertyMatchers object argument, which has asymmetric matchers as values of a subset of expected properties, if the received value will be an object instance. It is like toMatchObject with flexible criteria for a subset of properties, followed by a snapshot test as exact criteria for the rest of the properties.

Jest adds the inlineSnapshot string argument to the matcher in the test file (instead of an external .snap file) the first time that the test runs.

Check out the section on Inline Snapshots for more info.

.toStrictEqual(value)

Use .toStrictEqual to test that objects have the same structure and type.

Differences from .toEqual:

 • перевірка ключів з undefined властивостями, наприклад, {a: undefined, b: 2} не дорівнюватиме {b: 2};
 • врахування undefined елементів, наприклад, [2] не дорівнюватиме [2, undefined];
 • перевірка вмісту масиву, наприклад, [, 1] не дорівнюватиме [undefined, 1];
 • перевірка типів об'єктів, наприклад, екземпляр класу з полями a та b не дорівнюватиме об'єкту з полями a та b.
class LaCroix {
constructor(flavor) {
this.flavor = flavor;
}
}

describe('the La Croix cans on my desk', () => {
test('are not semantically the same', () => {
expect(new LaCroix('lemon')).toEqual({flavor: 'lemon'});
expect(new LaCroix('lemon')).not.toStrictEqual({flavor: 'lemon'});
});
});

.toThrow(error?)

Використовуйте .toThrow, щоб переконатися, що функція викликає помилку під час виконання. Наприклад, якщо ми хочемо перевірити, що drinkFlavor('octopus') викликає помилку через те, що смак восминога занадто огидний для пиття, ми можемо написати:

test('throws on octopus', () => {
expect(() => {
drinkFlavor('octopus');
}).toThrow();
});
порада

You must wrap the code in a function, otherwise the error will not be caught and the assertion will fail.

You can provide an optional argument to test that a specific error is thrown:

 • регулярний вираз: повідомлення про помилку відповідає шаблону
 • рядок: повідомлення про помилку містить підрядок
 • об’єкт помилки: повідомлення про помилку дорівнює властивості повідомлення об’єкта
 • клас помилки: об’єкт помилки є екземпляром класу

Наприклад, нехай функція drinkFlavor написана так:

function drinkFlavor(flavor) {
if (flavor == 'octopus') {
throw new DisgustingFlavorError('yuck, octopus flavor');
}
// Робіть інші речі
}

Ми можемо протестувати, що вона викликає помилку кількома способами:

test('throws on octopus', () => {
function drinkOctopus() {
drinkFlavor('octopus');
}

// Протестуємо, що "yuck" міститься в повідомленні помилки: аналогічні варіанти
expect(drinkOctopus).toThrow(/yuck/);
expect(drinkOctopus).toThrow('yuck');

// Протестуємо повідомлення помилки на повний збіг
expect(drinkOctopus).toThrow(/^yuck, octopus flavor$/);
expect(drinkOctopus).toThrow(new Error('yuck, octopus flavor'));

// Протестуємо отримання DisgustingFlavorError
expect(drinkOctopus).toThrow(DisgustingFlavorError);
});

.toThrowErrorMatchingSnapshot(hint?)

Використовуйте .toThrowErrorMatchingSnapshot, щоб протестувати, що функція викликає помилку під час виконання, яка співпадає з останнім знімком.

You can provide an optional hint string argument that is appended to the test name. Although Jest always appends a number at the end of a snapshot name, short descriptive hints might be more useful than numbers to differentiate multiple snapshots in a single it or test block. Jest sorts snapshots by name in the corresponding .snap file.

Наприклад, нехай у вас є функція drinkFlavor, яка викликає помилку, коли отримує смак 'octopus', і вона написана так:

function drinkFlavor(flavor) {
if (flavor == 'octopus') {
throw new DisgustingFlavorError('yuck, octopus flavor');
}
// Робіть інші речі
}

Тест для цієї функції виглядатиме наступним чином:

test('throws on octopus', () => {
function drinkOctopus() {
drinkFlavor('octopus');
}

expect(drinkOctopus).toThrowErrorMatchingSnapshot();
});

І він створить наступний знімок:

exports[`drinking flavors throws on octopus 1`] = `"yuck, octopus flavor"`;

Check out React Tree Snapshot Testing for more information on snapshot testing.

.toThrowErrorMatchingInlineSnapshot(inlineSnapshot)

Use .toThrowErrorMatchingInlineSnapshot to test that a function throws an error matching the most recent snapshot when it is called.

Jest adds the inlineSnapshot string argument to the matcher in the test file (instead of an external .snap file) the first time that the test runs.

Check out the section on Inline Snapshots for more info.

Асиметричні матчери

expect.anything()

expect.anything() відповідає будь-якому значенню, окрім null та undefined. Ви можете використовувати його всередині toEqual чи toHaveBeenCalledWith замість явного вказання значень. Наприклад, якщо ви хочете перевірити, що мок функція була викликана з аргументом, не рівним null:

test('map calls its argument with a non-null argument', () => {
const mock = jest.fn();
[1].map(x => mock(x));
expect(mock).toHaveBeenCalledWith(expect.anything());
});

expect.any(constructor)

expect.any(constructor) matches anything that was created with the given constructor or if it's a primitive that is of the passed type. Ви можете використовувати його всередині toEqual чи toHaveBeenCalledWith замість явного вказання значень. Наприклад, якщо ви хочете перевірити, що мок функція була викликана з аргументом типу Number:

class Cat {}
function getCat(fn) {
return fn(new Cat());
}

test('randocall calls its callback with a class instance', () => {
const mock = jest.fn();
getCat(mock);
expect(mock).toHaveBeenCalledWith(expect.any(Cat));
});

function randocall(fn) {
return fn(Math.floor(Math.random() * 6 + 1));
}

test('randocall calls its callback with a number', () => {
const mock = jest.fn();
randocall(mock);
expect(mock).toHaveBeenCalledWith(expect.any(Number));
});

expect.arrayContaining(array)

expect.arrayContaining(array) перевіряє, чи отриманий масив містить всі елементи очікуваного. That is, the expected array is a subset of the received array. Therefore, it matches a received array which contains elements that are not in the expected array.

Ви можете використовувати його замість явного вказання значень:

 • в toEqual або toHaveBeenCalledWith
 • щоб вказати відповідність властивості в objectContaining або toMatchObject
describe('arrayContaining', () => {
const expected = ['Alice', 'Bob'];
it('matches even if received contains additional elements', () => {
expect(['Alice', 'Bob', 'Eve']).toEqual(expect.arrayContaining(expected));
});
it('does not match if received does not contain expected elements', () => {
expect(['Bob', 'Eve']).not.toEqual(expect.arrayContaining(expected));
});
});
describe('Beware of a misunderstanding! A sequence of dice rolls', () => {
const expected = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
it('matches even with an unexpected number 7', () => {
expect([4, 1, 6, 7, 3, 5, 2, 5, 4, 6]).toEqual(
expect.arrayContaining(expected),
);
});
it('does not match without an expected number 2', () => {
expect([4, 1, 6, 7, 3, 5, 7, 5, 4, 6]).not.toEqual(
expect.arrayContaining(expected),
);
});
});

expect.not.arrayContaining(array)

expect.not.arrayContaining(array) matches a received array which does not contain all of the elements in the expected array. That is, the expected array is not a subset of the received array.

It is the inverse of expect.arrayContaining.

describe('not.arrayContaining', () => {
const expected = ['Samantha'];

it('matches if the actual array does not contain the expected elements', () => {
expect(['Alice', 'Bob', 'Eve']).toEqual(
expect.not.arrayContaining(expected),
);
});
});

expect.closeTo(number, numDigits?)

expect.closeTo(number, numDigits?) is useful when comparing floating point numbers in object properties or array item. If you need to compare a number, please use .toBeCloseTo instead.

The optional numDigits argument limits the number of digits to check after the decimal point. For the default value 2, the test criterion is Math.abs(expected - received) < 0.005 (that is, 10 ** -2 / 2).

For example, this test passes with a precision of 5 digits:

test('compare float in object properties', () => {
expect({
title: '0.1 + 0.2',
sum: 0.1 + 0.2,
}).toEqual({
title: '0.1 + 0.2',
sum: expect.closeTo(0.3, 5),
});
});

expect.objectContaining(object)

expect.objectContaining(object) відповідає будь-якому об’єкту, який рекурсивно відповідає очікуваному. Іншими словами, що очікуваний об’єкт є підмножиною отриманого. Therefore, it matches a received object which contains properties that are present in the expected object.

Замість значень властивостей в очікуваному об’єкті ви можете використовувати матчери типу expect.anything() та інші.

Наприклад, нехай ми очікуємо, що функція onPress буде викликана з об’єктом Event і нам потрібно перевірити, що цей об’єкт має властивості event.x і event.y. Ми можемо зробити це так:

test('onPress gets called with the right thing', () => {
const onPress = jest.fn();
simulatePresses(onPress);
expect(onPress).toHaveBeenCalledWith(
expect.objectContaining({
x: expect.any(Number),
y: expect.any(Number),
}),
);
});

expect.not.objectContaining(object)

expect.not.objectContaining(object) matches any received object that does not recursively match the expected properties. That is, the expected object is not a subset of the received object. Отже, він відповідає отриманому об’єкту, що містить властивості, яких немає в очікуваному.

It is the inverse of expect.objectContaining.

describe('not.objectContaining', () => {
const expected = {foo: 'bar'};

it('matches if the actual object does not contain expected key: value pairs', () => {
expect({bar: 'baz'}).toEqual(expect.not.objectContaining(expected));
});
});

expect.stringContaining(string)

expect.stringContaining(string) matches the received value if it is a string that contains the exact expected string.

expect.not.stringContaining(string)

expect.not.stringContaining(string) matches the received value if it is not a string or if it is a string that does not contain the exact expected string.

It is the inverse of expect.stringContaining.

describe('not.stringContaining', () => {
const expected = 'Hello world!';

it('matches if the received value does not contain the expected substring', () => {
expect('How are you?').toEqual(expect.not.stringContaining(expected));
});
});

expect.stringMatching(string | regexp)

expect.stringMatching(string | regexp) matches the received value if it is a string that matches the expected string or regular expression.

Ви можете використовувати його замість явного вказання значень:

 • в toEqual або toHaveBeenCalledWith
 • щоб вказати відповідність елементу в arrayContaining
 • щоб вказати відповідність властивості в objectContaining або toMatchObject

Наступний приклад показує як можна використовувати кілька вкладених матчерів з expect.stringMatching всередині expect.arrayContaining.

describe('stringMatching in arrayContaining', () => {
const expected = [
expect.stringMatching(/^Alic/),
expect.stringMatching(/^[BR]ob/),
];
it('matches even if received contains additional elements', () => {
expect(['Alicia', 'Roberto', 'Evelina']).toEqual(
expect.arrayContaining(expected),
);
});
it('does not match if received does not contain expected elements', () => {
expect(['Roberto', 'Evelina']).not.toEqual(
expect.arrayContaining(expected),
);
});
});

expect.not.stringMatching(string | regexp)

expect.not.stringMatching(string | regexp) matches the received value if it is not a string or if it is a string that does not match the expected string or regular expression.

It is the inverse of expect.stringMatching.

describe('not.stringMatching', () => {
const expected = /Hello world!/;

it('matches if the received value does not match the expected regex', () => {
expect('How are you?').toEqual(expect.not.stringMatching(expected));
});
});

Кількість тверджень

expect.assertions(number)

expect.assertions(number) перевіряє, що певна кількість тверджень було викликано в межах тесту. Це часто буває корисним при тестуванні асинхронного коду, щоб переконатися, що твердження в зворотних викликах було викликано.

Наприклад, нехай у нас є функція doAsync, яка приймає два зворотні виклики callback1 і callback2 і асинхронно викликає їх в невідомому порядку. Ми можемо протестувати це так:

test('doAsync calls both callbacks', () => {
expect.assertions(2);
function callback1(data) {
expect(data).toBeTruthy();
}
function callback2(data) {
expect(data).toBeTruthy();
}

doAsync(callback1, callback2);
});

Виклик expect.assertions(2) перевіряє, що обидва зворотні виклики дійсно були викликані.

expect.hasAssertions()

expect.hasAssertions() перевіряє, що хоча б одне твердження було викликане в межах тесту. Це часто буває корисним при тестуванні асинхронного коду, щоб переконатися, що твердження в зворотних викликах було викликано.

Наприклад, нехай у нас є кілька функцій, які працюють з якимось спільним станом. prepareState викликає функцію зворотнього виклику з об’єктом стану, validateState виконує над цим об’єктом якусь операцію, а waitOnState повертає проміс, який очікує поки виконається зворотній виклик prepareState. Ми можемо протестувати це так:

test('prepareState prepares a valid state', () => {
expect.hasAssertions();
prepareState(state => {
expect(validateState(state)).toBeTruthy();
});
return waitOnState();
});

Виклик expect.hasAssertions() перевіряє, що зворотній виклик prepareState дійсно було викликано.

Розширені плагіни

expect.addEqualityTesters(testers)

You can use expect.addEqualityTesters to add your own methods to test if two objects are equal. For example, let's say you have a class in your code that represents volume and can determine if two volumes using different units are equal. You may want toEqual (and other equality matchers) to use this custom equality method when comparing to Volume classes. You can add a custom equality tester to have toEqual detect and apply custom logic when comparing Volume classes:

Volume.js
// Аби спростити цей приклад, оберемо одиниці вимірювання 'L' та 'mL'
export class Volume {
constructor(amount, unit) {
this.amount = amount;
this.unit = unit;
}

toString() {
return `[Volume ${this.amount}${this.unit}]`;
}

equals(other) {
if (this.unit === other.unit) {
return this.amount === other.amount;
} else if (this.unit === 'L' && other.unit === 'mL') {
return this.amount * 1000 === other.unit;
} else {
return this.amount === other.unit * 1000;
}
}
}
areVolumesEqual.js
import {expect} from '@jest/globals';
import {Volume} from './Volume.js';

function areVolumesEqual(a, b) {
const isAVolume = a instanceof Volume;
const isBVolume = b instanceof Volume;

if (isAVolume && isBVolume) {
return a.equals(b);
} else if (isAVolume === isBVolume) {
return undefined;
} else {
return false;
}
}

expect.addEqualityTesters([areVolumesEqual]);
__tests__/Volume.test.js
import {expect, test} from '@jest/globals';
import {Volume} from '../Volume.js';
import '../areVolumesEqual.js';

test('are equal with different units', () => {
expect(new Volume(1, 'L')).toEqual(new Volume(1000, 'mL'));
});

API користувацьких тестерів рівності

Користувацькі тестери - це функції, які повертають результат (true або false) порівняння двох заданих аргументів або undefined, якщо тестер не обробляє дані об'єкти та хоче делегувати порівняння іншим тестам (наприклад, вбудованим порівняльним тестерам).

Користувацькі тестери викликаються з трьома аргументами: два об’єкти для порівняння та масивом користувацьких тестів (використовується для рекурсивних тестерів, дивіться розділ нижче).

Наступні допоміжні функції та властивості доступні в this всередині власних тестерів:

this.equals(a, b, customTesters?)

Це функція глибокого порівняння, яка повертає true, якщо два об’єкти мають те саме значення (рекурсивно). It optionally takes a list of custom equality testers to apply to the deep equality checks. If you use this function, pass through the custom testers your tester is given so further equality checks equals applies can also use custom testers the test author may have configured. See the example in the Recursive custom equality testers section for more details.

Матчери чи тестери?

Matchers are methods available on expect, for example expect().toEqual(). toEqual є матчером. A tester is a method used by matchers that do equality checks to determine if objects are the same.

Custom matchers are good to use when you want to provide a custom assertion that test authors can use in their tests. For example, the toBeWithinRange example in the expect.extend section is a good example of a custom matcher. Sometimes a test author may want to assert two numbers are exactly equal and should use toBe. Other times, however, a test author may want to allow for some flexibility in their test, and toBeWithinRange may be a more appropriate assertion.

Custom equality testers are good for globally extending Jest matchers to apply custom equality logic for all equality comparisons. Test authors can't turn on custom testers for certain assertions and turn them off for others (a custom matcher should be used instead if that behavior is desired). For example, defining how to check if two Volume objects are equal for all matchers would be a good custom equality tester.

Рекурсивні користувацькі тести на рівність

If your custom equality testers are testing objects with properties you'd like to do deep equality with, you should use the this.equals helper available to equality testers. This equals method is the same deep equals method Jest uses internally for all of its deep equality comparisons. It's the method that invokes your custom equality tester. It accepts an array of custom equality testers as a third argument. Custom equality testers are also given an array of custom testers as their third argument. Pass this argument into the third argument of equals so that any further equality checks deeper into your object can also take advantage of custom equality testers.

For example, let's say you have a Book class that contains an array of Author classes and both of these classes have custom testers. The Book custom tester would want to do a deep equality check on the array of Authors and pass in the custom testers given to it, so the Authors custom equality tester is applied:

customEqualityTesters.js
function areAuthorEqual(a, b) {
const isAAuthor = a instanceof Author;
const isBAuthor = b instanceof Author;

if (isAAuthor && isBAuthor) {
// Authors are equal if they have the same name
return a.name === b.name;
} else if (isAAuthor === isBAuthor) {
return undefined;
} else {
return false;
}
}

function areBooksEqual(a, b, customTesters) {
const isABook = a instanceof Book;
const isBBook = b instanceof Book;

if (isABook && isBBook) {
// Books are the same if they have the same name and author array. We need
// to pass customTesters to equals here so the Author custom tester will be
// used when comparing Authors
return (
a.name === b.name && this.equals(a.authors, b.authors, customTesters)
);
} else if (isABook === isBBook) {
return undefined;
} else {
return false;
}
}

expect.addEqualityTesters([areAuthorsEqual, areBooksEqual]);
note

Remember to define your equality testers as regular functions and not arrow functions in order to access the tester context helpers (e.g. this.equals).

expect.addSnapshotSerializer(serializer)

Ви можете викликати expect.addSnapshotSerializer, щоб додати модуль, який форматує специфічні для вашої програми структури даних.

Для откремого файлу з тестами, вказаний модуль буде мати пріорітет над модулями з розділу snapshotSerializers файла конфігурації, які мають пріорітет над серіалізаторами для вбудованих типів JavaScript та React елементів. Останній доданий модуль буде використаний першим.

import serializer from 'my-serializer-module';
expect.addSnapshotSerializer(serializer);

// впливає на всі твердження expect(value).toMatchSnapshot() в межах файла з тестами

If you add a snapshot serializer in individual test files instead of adding it to snapshotSerializers configuration:

 • Ви робити залежність явною, замість неявної.
 • Ви уникаєте обмежень на зміну конфігурації, які можуть призвести до необхідності виконувати команду eject для create-react-app.

Для додаткової інформації звертайтеся до розділу налаштування Jest.

expect.extend(matchers)

Ви можете використовувати expect.extend щоб додати ваші власні матчери для Jest. For example, let's say that you're testing a number utility library and you're frequently asserting that numbers appear within particular ranges of other numbers. You could abstract that into a toBeWithinRange matcher:

toBeWithinRange.js
import {expect} from '@jest/globals';

function toBeWithinRange(actual, floor, ceiling) {
if (
typeof actual !== 'number' ||
typeof floor !== 'number' ||
typeof ceiling !== 'number'
) {
throw new TypeError('These must be of type number!');
}

const pass = actual >= floor && actual <= ceiling;
if (pass) {
return {
message: () =>
`expected ${this.utils.printReceived(
actual,
)} not to be within range ${this.utils.printExpected(
`${floor} - ${ceiling}`,
)}`,
pass: true,
};
} else {
return {
message: () =>
`expected ${this.utils.printReceived(
actual,
)} to be within range ${this.utils.printExpected(
`${floor} - ${ceiling}`,
)}`,
pass: false,
};
}
}

expect.extend({
toBeWithinRange,
});
__tests__/ranges.test.js
import {expect, test} from '@jest/globals';
import '../toBeWithinRange';

test('is within range', () => expect(100).toBeWithinRange(90, 110));

test('is NOT within range', () => expect(101).not.toBeWithinRange(0, 100));

test('asymmetric ranges', () => {
expect({apples: 6, bananas: 3}).toEqual({
apples: expect.toBeWithinRange(1, 10),
bananas: expect.not.toBeWithinRange(11, 20),
});
});
toBeWithinRange.d.ts
// додатково можна додати оголошення типу; це, наприклад, ввімкне автодоповнення в IDE
declare module 'expect' {
interface AsymmetricMatchers {
toBeWithinRange(floor: number, ceiling: number): void;
}
interface Matchers<R> {
toBeWithinRange(floor: number, ceiling: number): R;
}
}

export {};
порада

The type declaration of the matcher can live in a .d.ts file or in an imported .ts module (see JS and TS examples above respectively). If you keep the declaration in a .d.ts file, make sure that it is included in the program and that it is a valid module, i.e. it has at least an empty export {}.

порада

Instead of importing toBeWithinRange module to the test file, you can enable the matcher for all tests by moving the expect.extend call to a setupFilesAfterEnv script:

import {expect} from '@jest/globals';
// не забудьте також експортувати `toBeWithinRange`
import {toBeWithinRange} from './toBeWithinRange';

expect.extend({
toBeWithinRange,
});

Асинхронні матчери

expect.extend also supports async matchers. Async matchers return a Promise so you will need to await the returned value. Let's use an example matcher to illustrate the usage of them. We are going to implement a matcher called toBeDivisibleByExternalValue, where the divisible number is going to be pulled from an external source.

expect.extend({
async toBeDivisibleByExternalValue(received) {
const externalValue = await getExternalValueFromRemoteSource();
const pass = received % externalValue == 0;
if (pass) {
return {
message: () =>
`expected ${received} not to be divisible by ${externalValue}`,
pass: true,
};
} else {
return {
message: () =>
`expected ${received} to be divisible by ${externalValue}`,
pass: false,
};
}
},
});

test('is divisible by external value', async () => {
await expect(100).toBeDivisibleByExternalValue();
await expect(101).not.toBeDivisibleByExternalValue();
});

API користувацьких матчерів

Matchers should return an object (or a Promise of an object) with two keys. pass вказує на те, чи було співпадіння, а message надає функцію без аргументів, яка повертає повідомлення про помилку, на випадок невдачі. Таким чином, коли pass має значення false, message повинна повернути повідомлення про помилку, якщо твердження expect(x).yourMatcher() не виконується. А коли pass має значення true, message повинна повернути повідомленя про помилку, якщо не виконується твердження expect(x).not.yourMatcher().

Matchers are called with the argument passed to expect(x) followed by the arguments passed to .yourMatcher(y, z):

expect.extend({
yourMatcher(x, y, z) {
return {
pass: true,
message: () => '',
};
},
});

These helper functions and properties can be found on this inside a custom matcher:

this.isNot

A boolean to let you know this matcher was called with the negated .not modifier allowing you to display a clear and correct matcher hint (see example code).

this.promise

A string allowing you to display a clear and correct matcher hint:

 • 'rejects', якщо матчер був викликаний з модифікатором промісу .rejects
 • 'resolves', якщо матчер був викликаний з модифікатором промісу .resolves
 • '', якщо матчер був викликаний без модифікатору промісу

this.equals(a, b, customTesters?)

Це функція глибокого порівняння, яка повертає true, якщо два об’єкти мають те саме значення (рекурсивно). It optionally takes a list of custom equality testers to apply to the deep equality checks (see this.customTesters below).

this.expand

A boolean to let you know this matcher was called with an expand option. When Jest is called with the --expand flag, this.expand can be used to determine if Jest is expected to show full diffs and errors.

this.utils

There are a number of helpful tools exposed on this.utils primarily consisting of the exports from jest-matcher-utils.

Найбільш корисні з них - це matcherHint, printExpected і printReceived для форматування повідомлень про помилки. Наприклад, ось як це реалізовано для матчера toBe:

const {diff} = require('jest-diff');
expect.extend({
toBe(received, expected) {
const options = {
comment: 'Object.is equality',
isNot: this.isNot,
promise: this.promise,
};

const pass = Object.is(received, expected);

const message = pass
? () =>
// eslint-disable-next-line prefer-template
this.utils.matcherHint('toBe', undefined, undefined, options) +
'\n\n' +
`Expected: not ${this.utils.printExpected(expected)}\n` +
`Received: ${this.utils.printReceived(received)}`
: () => {
const diffString = diff(expected, received, {
expand: this.expand,
});
return (
// eslint-disable-next-line prefer-template
this.utils.matcherHint('toBe', undefined, undefined, options) +
'\n\n' +
(diffString && diffString.includes('- Expect')
? `Difference:\n\n${diffString}`
: `Expected: ${this.utils.printExpected(expected)}\n` +
`Received: ${this.utils.printReceived(received)}`)
);
};

return {actual: received, message, pass};
},
});

Виведеться щось таке:

 expect(received).toBe(expected)

Expected value to be (using Object.is):
"banana"
Received:
"apple"

Коли твердження не виконується, повідомлення про помилку повинне давати користувачеві якомога більше інформації, щоб він міг швидко вирішити проблему. Варто робити точні і зрозумілі поідомлення про помилки, щоб переконатися, що б ваші власні матчери були зручні у використанні.

this.customTesters

If your matcher does a deep equality check using this.equals, you may want to pass user-provided custom testers to this.equals. The custom equality testers the user has provided using the addEqualityTesters API are available on this property. The built-in Jest matchers pass this.customTesters (along with other built-in testers) to this.equals to do deep equality, and your custom matchers may want to do the same.

Користувацькі матчери знімків

To use snapshot testing inside of your custom matcher you can import jest-snapshot and use it from within your matcher.

Here's a snapshot matcher that trims a string to store for a given length, .toMatchTrimmedSnapshot(length):

const {toMatchSnapshot} = require('jest-snapshot');

expect.extend({
toMatchTrimmedSnapshot(received, length) {
return toMatchSnapshot.call(
this,
received.slice(0, length),
'toMatchTrimmedSnapshot',
);
},
});

it('stores only 10 characters', () => {
expect('extra long string oh my gerd').toMatchTrimmedSnapshot(10);
});

/*
Stored snapshot will look like:

exports[`stores only 10 characters: toMatchTrimmedSnapshot 1`] = `"extra long"`;
*/

It's also possible to create custom matchers for inline snapshots, the snapshots will be correctly added to the custom matchers. However, inline snapshot will always try to append to the first argument or the second when the first argument is the property matcher, so it's not possible to accept custom arguments in the custom matchers.

const {toMatchInlineSnapshot} = require('jest-snapshot');

expect.extend({
toMatchTrimmedInlineSnapshot(received, ...rest) {
return toMatchInlineSnapshot.call(this, received.slice(0, 10), ...rest);
},
});

it('stores only 10 characters', () => {
expect('extra long string oh my gerd').toMatchTrimmedInlineSnapshot();
/*
The snapshot will be added inline like
expect('extra long string oh my gerd').toMatchTrimmedInlineSnapshot(
`"extra long"`
);
*/
});

async

If your custom inline snapshot matcher is async i.e. uses async-await you might encounter an error like "Multiple inline snapshots for the same call are not supported". Jest needs additional context information to find where the custom inline snapshot matcher was used to update the snapshots properly.

const {toMatchInlineSnapshot} = require('jest-snapshot');

expect.extend({
async toMatchObservationInlineSnapshot(fn, ...rest) {
// The error (and its stacktrace) must be created before any `await`
this.error = new Error();

// The implementation of `observe` doesn't matter.
// It only matters that the custom snapshot matcher is async.
const observation = await observe(async () => {
await fn();
});

return toMatchInlineSnapshot.call(this, recording, ...rest);
},
});

it('observes something', async () => {
await expect(async () => {
return 'async action';
}).toMatchTrimmedInlineSnapshot();
/*
The snapshot will be added inline like
await expect(async () => {
return 'async action';
}).toMatchTrimmedInlineSnapshot(`"async action"`);
*/
});

Вихід з ситуації

Usually jest tries to match every snapshot that is expected in a test.

Sometimes it might not make sense to continue the test if a prior snapshot failed. For example, when you make snapshots of a state-machine after various transitions you can abort the test once one transition produced the wrong state.

In that case you can implement a custom snapshot matcher that throws on the first mismatch instead of collecting every mismatch.

const {toMatchInlineSnapshot} = require('jest-snapshot');

expect.extend({
toMatchStateInlineSnapshot(...args) {
this.dontThrow = () => {};

return toMatchInlineSnapshot.call(this, ...args);
},
});

let state = 'initial';

function transition() {
// Typo in the implementation should cause the test to fail
if (state === 'INITIAL') {
state = 'pending';
} else if (state === 'pending') {
state = 'done';
}
}

it('transitions as expected', () => {
expect(state).toMatchStateInlineSnapshot(`"initial"`);

transition();
// Already produces a mismatch. No point in continuing the test.
expect(state).toMatchStateInlineSnapshot(`"loading"`);

transition();
expect(state).toMatchStateInlineSnapshot(`"done"`);
});

Serializable properties

SERIALIZABLE_PROPERTIES

Serializable properties is a set of properties that are considered serializable by Jest. This set is used to determine if a property should be serializable or not. If an object has a property that is not in this set, it is considered not serializable and will not be printed in error messages.

You can add your own properties to this set to make sure that your objects are printed correctly. For example, if you have a Volume class, and you want to make sure that only the amount and unit properties are printed, you can add it to SERIALIZABLE_PROPERTIES:

import {SERIALIZABLE_PROPERTIES} from 'jest-matcher-utils';

class Volume {
constructor(amount, unit) {
this.amount = amount;
this.unit = unit;
}

get label() {
throw new Error('Not implemented');
}
}

Volume.prototype[SERIALIZABLE_PROPERTIES] = ['amount', 'unit'];

expect(new Volume(1, 'L')).toEqual(new Volume(10, 'L'));

This will print only the amount and unit properties in the error message, ignoring the label property.

expect(received).toEqual(expected) // deep equality

Expected: {"amount": 10, "unit": "L"}
Received: {"amount": 1, "unit": "L"}